ماجرای
 یهود و کنترل دنیا
تصویر بالا رو خوب نگاه کنید! یه اسکناس یک دلاری معمولی آمریکا رو میبینید...
اما کامل در اشتباهید.

[ دوشنبه پانزدهم فروردین 1390 ] [ 2:49 ] [ آشنا ]

[ ]